Nakon što ste pročitali prethodni tekst o značaju postavljanja ciljeva (ako još uvek niste, sada je pravo vreme za to!), hajde da vidimo koji su Vam to još činioci neophodni kako bi pobedili na sopstvenom sportskom maratonu ka krajnjim destinacijama. Hrabro ste uskočili u vodu i rešili da ne budete bova koju će vetar i talasi nositi kako im se prohte. Niste ste prepustili okolnostima, već ste čvrsto rešili da uradite sve što je u Vašoj moći kako bi uspeli u svojim sportskim karijerama. Odlučili ste da budete pravi plivač i odlučnim zamasima krenete ka jasno definisanim ciljevima.

Do koliko ćete ciljeva u toj svojoj sportskoj karijeri doplivati zavisi od mnogo faktora. Na barem polovinu njih nećete imati nikakvog, dok ćete na neke imati samo delimičnog uticaja. Ali hajde da ostavimo to po strani i da se bavimo onim stvarima koje su u Vašoj  kontroli i koje Vam mogu značajno povećati ili smanjiti šanse  za uspehom u zavisnosti od Vašeg pristupa. Jedna od najbitnijih stvari koja zavisi od Vas samih a koja ujedno predstavlja i jako bitnu determinantu krajnjih dometa jednog sportiste je Vaš STAV.

Sigurno ste se zapitali kako nekim sportistima uspeva da uvek ostanu pozitivni bez obzira na trenutna dešavanja i okolnosti. Odgovor najčešće leži u tome da su oni već upoznati sa snagom pozitivnog razmišljanja i da se upravo zbog toga svim silama trude da očuvaju pozitivan stav i optimizam uprkos situacijama koje na prvi pogled ne izgledaju najsrećnije (povrede, porazi, nepravde…). Imati pozitivan stav u teoriji možda izgleda i poprilično jednostavno, ali da bi to u praksi bilo i ostvarljivo potrebno je dosta rada i pridavanja značaja svemu tome. Drugim rečima, kao što je potrebno vežbati tehniku i kondiciju na regularnom treningu, isto tako je potrebno svakodnevno trenirati i način razmišljanja.

Pozitivno razmišljanje se odnosi na sposobnost treniranja uma da uvek i u svakoj prilici fokusira na času koja je do pola ispunjena vodom (ovo zvuči poznato zar ne?) i da predviđa samo dobre stvari koje će se desiti bez obzira koliko teško izgledala data situacija. Na taj način moć pozitivnog razmišljanja nam donosi sreću, energiju i zadovoljstvo koje će nas „pogurati“ ka uspehu. U isto vreme smanjuje nivo stresa, nezadovoljstva i frustracija koje nam mogu predstavljati veliki kamen poticanja ka ostvarenju željenog.

Sada kada ste svesni kolika je moć pozitivnog razmišljanja, pročitajte neke od saveta koji Vam mogu pomoći u kreiranju Vašeg pozitivnog uma: