Šta je mentalni trening?

Ostvarite bolje rezultate uz mentalni trening,
pobeđujte snagom uma!

Mentalni trening je trening uma. Mentalni treningom „treniramo glavu“ sportiste, njegov način razmišljanja i ponašanja. Nasuprot fizičkom treningu putem kojeg, svi znamo, utičemo na motoričke i tehničko-taktičke sposobnosti, mentalnim treningom utičemo na razvoj mentalnih sposobnosti.

Shodno tome, mentalni trening se odnosi na edukaciju a zatim i primenu određenih psiholoških tehnika i veština kojima utičemo na poboljšanje najvažnijih psiholoških aspekata (samopouzdanja,motivacije, koncentracije, kontrole emocija, posvećenosti, istrajnosti) jednog sportiste ili tima.
Konačno, možemo reći da je mentalni trening jedinstvena, naučno utemeljena tehnologija treninga putem koje se razvijaju i pospešuju mentalne sposobnosti sportista neophodne za ostvarenje njihovog punog potencijala.

ciljevi

Osnovni ciljevi mentalnog treninga:

jedan one

Da omogući sportisti da u najvažnijem trenutku, što je svakako takmičenje, iskaže sav svoj puni potencijal i ostvari najbolji mogući rezultat koji je u skladu sa njegovim trenutnim fizičkim i tehničko-taktičkim sposobnostima.

dva one

Da sportista ima kontinuitet na nastupima. Drugim rečima da se ne dešava da ima velike oscilacije u kratkom vremenskom periodu („Danas sam nastupio fenomenalno ali već sutradan je moj nastup bio veoma loš.“)

tri tree

Da poveća mentalnu snagu jednog sportiste. Drugim rečima, da podigne njegovo samopouzdanje, koncentraciju, motivaciju, samokontrolu, posvećenost i istrajnost na jedan viši nivo.