Rad sa timovima

Šta podrazumeva radu sa timovima?

Rad sa timovima podrazumeva rad na mentalnoj pripremi na nivou cele ekipe. Osim rada na pojedinačnim psihološkim aspektima, podrazumeva i rad na jačanju timskog duha (zajedništva).

Poslovna saradnja sa timovima se može ostvariti na tri načina

> Organizacijom jednodnevnih seminara (radionica) na kojima Vam se pruža mogućnost da u skladu sa Vašim potrebama izaberete temu koja će biti predmet razgovora i edukacije sportista. Treba imati u vidu da su radionice celodnevne i da ekipa toga dana ne bi trebala da ima druge aktivnosti.

> Organizacijom intezivnog kursa koji se najčešće sprovodi kada se ekipa nalazi u pripremnom periodu. Sastoji se od svakodnevnih sastanaka (grupnih mentalnih treninga) u trajanjima od po 60 minuta. Prednost višednevnog rada sa ekipom u odnosu na jednodnevne seminare je taj što pruža mogućnost obrade više različitih specifičnih područja mentalne pripreme (samopuzdanje, motivacija, koncentracija, kontrola emocija, posvećenost, timsko zajedništvo…) u kratkom vremenskom periodu. Minimalan broj treninga za koji me možete angažovati je šest (6).

> Saradnjom na duži vremenski period (polusezona, sezona).
U tom slučaju ekipni sastanci (mentalni treninzi) se sprovode jednom nedeljno u trajanju od po 60 minuta. Programom rada je predviđen sistematski i kontinuiran rad na poboljšanju mentalne pripreme kako ekipe, tako i pojedinaca, na duži vremenski period. U skladu sa time, paket usluga podrazumeva 12 nedelja rada (12 mentalnih treninga) u jednom ciklusu. Rad se sprovodi uživo u prostorijama kluba koji me angažuje.

Ukoliko želite da zakažete saradnju ili imate dodatnih pitanja, popunite formular ili pozovite.