Mentalni trening radionice

Radionice se održavaju jednom mesečno!

Broj učesnika u ovim radionicama je ograničen i organizuje se jednom mesečno. Radionice su celodnevne i obično se sastoje od 2 bloka nastave od po 3h sa pauzom za ručak u trajanju od 2 sata.

Kome je namenjena radionica?

> Radionice mentalnog treninga se organizuju za sportiste različitih profila i uzrasta. Jednako su pogodne i za one koji se bave individualnim sportovima, ali i za one koji učestvuju u kolektivnim. Svako ko želi da radi na svojoj psihološkoj pripremi i da pritom nauči konkretne stvari iz domena mentalnog treninga je dobrodošao.

Od čega se sastoje?

> Sadržaj i tematika se razlikuju od radionice do radionice. Cilj svake radionice je da detaljno obradi jedno specifično područje mentalne pripreme poput: samopouzdanja, koncentracije, motivacije ili npr. kontrole emocija. Kroz praktične vežbe na radionicama sportisti imaju priliku da nauče neke od osnovnih mentalnih tehnika i veština kao što su npr: metoda postavljanja ciljeva, samogovor (self-talk), vizuelizacija (imagery), pozitivan govor tela, pozitivan odgovor nakon greške, rutina pred nastup, kao i mnoge druge. Radionice su celodnevne i obično se sastoje od 2 bloka nastave od po 3h sa pauzom za ručak u trajanju od 2 sata.

Tematika i tačno vreme održavanja svake sledeće radionice biće postavljeno na ovoj stranici.