Kada ste poslednji put proveravali neku od društvenih mreža na vašem telefonu? Velike su šanse da je ogromna većina vas to uradila u poslednjih sat vremena. 🙂 Društvene mreže su svuda oko nas. U svetu u kome danas živimo, postale su sastavni deo našeg svakodnevnog života. Ono nam na neki način olakšavaju i čine život zanimljivijim, omogućavaju da ostanemo povezani sa prijateljima, pratimo najnovije vesti i izražavamo svoja mišljenja i stavove. Međutim, osim tih pozitivnih, one takođe nose sa sobom i negativne aspekte, posebno kada je reč o sportistima.

Vesti, dokumentarci i skorašnja istraživanja su samo potvrdile činjenicu da postoji ogroman uticaj društvenih mreža, kako na mentalno zdravlje tako i na sam sportski nastup sportista. Socialne komparacije, on line nasilje i vređanje, diskriminacije su samo neke od stvari sa kojima sa sportisti susreću svakodnevno.

Jedan od najvećih negativnih uticaja društvenih mreža na sportiste je gubljenje energije i vremena na neproduktivne aktivnosti. Ne barem u tolikom opsegu koji je trenutno surova realnost velikog broja njih. Sportistima je potrebna koncentracija i predanost kako bi postigli svoje ciljeve. Međutim, društvene mreže često nude veliku količinu distrakcija. Sportisti provode previše vremena pregledajući sadržaj na društvenim mrežama, kao što su komentari, poruke i lajkovi. Ovo može dovesti do gubitka vremena i fokusa sa treninga, takmičenja i drugelih važnih aspekata njihove sportske karijere.

Pored gubljenja fokusa, društvene mreže mogu imati negativan uticaj na mentalno zdravlje sportista. Konstantna izloženost društvenim mrežama može dovesti do poremećaja samopouzdanja i samopoštovanja kod sportista. Oni su izloženi pritiscima da se upoređuju s drugim sportistima, što može dovesti do osećaja inferiornosti i/ili manje vrednosti. Takođe, negativni komentari ili kritike na društvenim mrežama mogu imati snažan emocionalni uticaj na sportiste, što može dovesti do anksioznosti, depresije i drugih mentalnih problema. Danas je svakome omogućuno da komentariše, pa čak i vređa i omalovažava, bez ikakvih posledica i odgovornosti. To ne možete da sprečite, ali na vama je da li ćete čitati takve kometare, pridavati im značaj i tražiti potvrdu vaših vrednosti na takvim mestima.

Još jedan negativan uticaj društvenih mreža na sportiste je apsolutni gubitak privatnosti. Sportisti često imaju veliki broj pratilaca i obožavalaca koji su zainteresovani za njihov život van terena. Ova vrsta pažnje može biti naporna i ometajuća za njih, jer im oduzima privatnost i slobodu da ponekad budu sami sa sobom.

Da bi se suočili s negativnim uticajem društvenih mreža, sportisti bi trebali razviti svest o tome kako društvene mreže mogu uticati na njihovu mentalnu i emocionalnu dobrobit. Važno je da postave granice u korišcenju društvenih mreža i da se fokusiraju na ono što je najvažnije – njihova sportska karijera. Oni svakako trebaju razmotriti smanjenje vremena provedenog na društvenim mrežama, postavljanje privatnih profila i pažljivo odabiranje kojim sadržajima će se izložiti. Edukacija o mentalnom zdravlju i razumijevanje uticaja društvenih mreža može biti od velike pomoći.

Ukratko, negativan uticaj društvenih mreža na sportiste je sveprisutan u današnjem digitalnom dobu. Gubljenje fokusa i energije, negativni uticaj na mentalno zdravlje i gubitak privatnosti samo su neki od aspekata koji mogu narušiti sportsku karijeru i dobrobit jednog sportiste. Međutim, svesnost, postavljanje granica i podrška od strane sportskog okruženja mogu im pomoći da prevaziđu ove izazove i ostanu fokusirani na svoje ciljeve. Sa druge strane, društvene mreže mogu biti moćan alat, ali je važno naučiti kako ih pravilno koristiti kako bi se izbegli njihovi negativni uticaji.