TIMSKI RAD
Program se zasniva na radu sa visoko stručnim trenerima za mentalnu pripremu sa adekvatnim obrazovanjem i iskustvom iz ove oblasti koji će Vam omogućiti da ostvarite svoje ciljeve.

Osnovni princip rada se zasniva na grupnim predavanjima celom timu (ekipi). Teme predavanja su usmerene na objašnjavanje i praktičnu primenu osnovnih psiholoških metoda i strategija kao što su: postavljanje ciljeva, self-talk, imaginacija, relaksacija. Osim toga, u zavisnosti od potreba ekipe, predavanja mogu biti posebno usmerena na poboljšanju nekih od sledećih faktora: motivacije, samopouzdanja, posvećenosti, koncentraciji, smanjenju nervoze i pritiska. Takođe, poseban naglasak je stavljen na razvoj timskog duha i zajedništva unutar ekipe.

Programom rada je predviđen sisitematski rad na poboljšanju mentalne pripreme Vaše ekipe tokom dužeg vremenskog perioda. Da bi se postigli planirani rezultati i ostvario napredak potreban je rad koji obuhvata najmanje jedno predavanje nedeljno (najmanje 4 puta mesečno). Trajanje jednog predavanja je 60 minuta. Rad se sprovodi u prostorijama Vašeg kluba.
“If you don’t see yourself as a winner, than you cannot perform as a winner.” Francesco Totti

“Champions aren’t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them – a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the strong mind. But the mind must be stronger than the skill.“ -Muhammad Ali, boxing