INDIVIDUALNI RAD SA SPORTISTIMA
Program se zasniva na radu sa visoko stručnim trenerima za mentalnu pripremu sa adekvatnim obrazovanjem i iskustvom iz ove oblasti koji će Vam omogućiti da ostvarite svoje ciljeve.
Osnovni concept rada se zasniva na individualnom pristupu svakom sportisti ponaosob. Na osnovu inicialnog testiranja kreira se individualni program prema potrebi svakog pojedinca, a sve u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata. U zavisnosti od potreba, stvara se jasna slika na kojim faktorima treba odmah i najviše raditi (npr. rad na poboljšanju samopouzdanja ili motivacije), a u kojim aspektima je sportista na odgovarajućem nivou i koja treba samo usavršavati (npr. posvećenost, koncentracija).
“I think tennis is mostly mental for sure. I think having strong mental capabilities definitely enables me to be a stronger player” Serena Williams
Osim idividualnog rada prilagođenog svakom sportisti ponaosob, naš rad obuhvata i obučavanje i primenu osnovnih mentalnih strategija kao što su: postavljanje ciljeva, self-talk, imaginacija, relaksacija. Treba reći da su u ove metode primenljive i veoma efikasne u radu sa bilo kojim pojedincem, nezavisno od vrste sporta kojim se bavi.
Programom rada je predviđen sisitematski rad na poboljšanju mentalne pripreme sportista tokom dužeg vremenskog perioda. Da bi se postigli planirani rezultati i ostvario napredak potreban je rad koji obuhvata 1 do 2 individualna “mentalna treninga” nedeljno (najmanje 4 puta mesečno). Trajanje jednog “mentalnog treninga” je 60 minuta. Rad se sprovodi u našim prostorijama (pogledati ZAKAZIVANJE).
“I think I have improved from last year. I am always trying to improve my game and improve myself.” Cristiano Ronaldo
 
“Your mind is what makes everything else work.“ -Kareem Abdul-Jabbar, basketball