INFO
Mi predstavljamo tim visoko kvalifikovanih stručnjaka specijalizovanih za psihološku pripremu sportista. Naša usluga se sastoji u pružanju mentalnog treninga individualnim sportistima, kako vrhunskim, tako i mladim, perspektivnim nadama koje su na putu da to i postanu. Takođe, naš rad obuhvata i kolektivne sesije namenjene celokupnom sportskom timu (ekipi). Naše svakodnevno iskustvo u radu sa kako domaćim tako i stranim sportistima, kao i znanje stečeno na dva visoko rangirana i cenjena evropska Univerziteta omogućava nam da pružimo visoko kvalitetnu i profesionalnu uslugu.
Optimal thinking. Champions results.
“I think your mind is really the key” Michael Phelps, 11 Olympic gold medals in 2008 and 2012”